Zajednički kroz život

Pula: Uključivanje u zajednicu

Usluga pomoći pri uključivanju u zajednicu uključuje korištenje resursa u zajednici, koji već postoje i namijenjeni su općoj populaciji, a naša dva korisnika sukladno vlastitim željama uključili su se u Lotus club Pula te započeli s treniranjem brazilskog Jiu-Jitsu. Centar za inkluziju i podršku u […]

Vukovar: Završio 1. Festival Život u zajednici uz sudjelovanje samozastupnika iz Nove Gradiške, Daruvara, Bjelovara, Istre i Vukovara

Od 2. rujna 2021. do 04.09.2021. u Vukovaru održan je 1. Festival “Život u zajednici” projekta “Zajednički kroz život”. U ta tri dana održane su plenarni sastanci samozastupnika iz Nove Gradiške, Daruvara, Bjelovara, Istre i Vukovara, sportsko-rekreativne igre za sudionike, samoorganizirane inkluzivne aktivnosti u zajednici […]

Bjelovar: Održane edukacije za članove obitelji koji skrbe o odrasloj osobi s intelektualnim teškoćama u Vukovaru, Novoj Gradiški, Rijeci, Karlovcu, Daruvaru i Bjelovaru

U protekla 3 mjeseca u okviru projekta “Zajednički kroz život” održano je 6 edukacija za članove obitelji i udomiteljskih obitelji koje skrbe o članu s intelektualnim teškoćama o izazovima i mogućnostima socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama.  Edukaciju je vodila Ivana Azenić-Dubravčić, dipl.iur., a obuhvatila je izlaganje […]