2007 – Zajednički kroz život

Centar za inkluziju i podršku u zajednici provodio je u razdoblju od 18.10.2007. do 30.09.2009. projekt “Zajednički kroz život”. Partner na projektu bio je Centar za socijalnu skrb Pula. Projekt je financiran s iznosom od 698.920,00 kn kroz Program za inovacije i učenje kao dio Projekta reforme socijalne skrbi i zajama Svjetske banke kao oblika pomoći Vladi RH u kreiranju sustava koji je usredotočen na korisnika, vođen ishodom i jednostavan za korisnike. Putem Programa za inovacije i učenje financirana su 34 inovativna projekta pružanja socijalnih usluga u zajednici koji pružaju neki oblik socijalne skrbi za 8.860 osoba. Odobreni programi su priprema za postupke daljnje deinstitucionalizacije u sustavu socijalne skrbi.

Opći cilj projekta Zajednički kroz život bio je povećati sposobnosti korisnika projekta za svakodnevni život u obitelji i lokalnoj zajednici, a specifični ciljevi bili su povećati praktična znanja i vještine osoba s intelektualnim teškoćama, smanjiti stupanj društvene izoliranosti i ovisnosti korisnika i njihovih obitelji o institucionalnim programima te povećati obuhvat i dostupnost postojećih oblika podrške u zajednici.

Korisnici projekta bili su osobe s intelektualnim i drugim teškoćama i oboljenjima, pretežito odrasle dobi, koji nisu uključeni u institucionalne oblike skrbi ili organizirano stanovanje, a žive u obitelji ili samostalno.