Zapošljavanje i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom kroz razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa (2019 – 2020)

Od 24.07.2019. do 24.07.2020. provodili smo projekt zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom, a koji je sufinanciran posebnim sredstvima Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Od 24.07.2019. do 24.07.2020. provodili smo projekt zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom, a koji je sufinanciran posebnim sredstvima Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u ugovorenom iznosu od 925.000 kn.

Centar za inkluziju i podršku u zajednici ostvario je pravo na dodjelu posebnih sredstava za pokriće svih ili dijela troškova, a koja služe za nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme, izgradnju ili širenje poslovnog prostora (uključujući i obnovu) i ugradnju opreme i novih tehnologija, te pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju, sve u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kroz razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa. Zahvaljujući odobrenim sredstvima Zavoda uređen je i opremljen radni prostor, nabavljena potrebna oprema i alat te kupljena tri električna vozila za obavljanje djelatnosti.

Ciljevi ovoga projekta bili su intenzivirati uključivanje osoba s intelektualnim i drugim teškoćama u svijet rada, tj. osoba koje nemaju mogućnosti lako se uključiti u rad na otvorenom tržištu. Projektom se omogućava i prevencija ulaska i izlazak iz sustava socijalne skrbi te ulazak u svijet rada, osobama koje su dugotrajni korisnici socijalnih usluga, a čija dosadašnja uspješna rehabilitacija u okviru postojećih programa u zajednici omogućava ovu promjenu, a kroz sigurne i poticajne radne uvjete. Projektom se preveniraju i ublažavaju posljedice siromaštva, nepoželjnih oblika ponašanja, alkoholizma, razvoja psihičkih i organskih bolesti kod ciljane skupine. Konačno Centar za inkluziju i podršku u zajednici želi aktivno i vlastitim primjerom promicati zapošljavanje osoba s invaliditetom.


Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju
i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Hrvatska, 10000 Zagreb, Radnička cesta 1
www.zosi.hr info@zosi.hr

Skip to content