Zajednički kroz život (2007 – 2009)

Od 18.10.2007. do 30.09.2009. u Istarskoj županiji provodili smo projekt Zajednički kroz život kao dijela Projekta reforme socijalne skrbi financiranog kroz zajam Svjetske banke Vladi RH. Partneri na projektu bio je Centar za socijalnu skrb Pula.

Centar za inkluziju i podršku u zajednici provodio je u razdoblju od 18.10.2007. do 30.09.2009. projekt “Zajednički kroz život”. Partner na projektu bio je Centar za socijalnu skrb Pula. Projekt je financiran s iznosom od 698.920,00 kn kroz Program za inovacije i učenje kao dio Projekta reforme socijalne skrbi i zajama Svjetske banke kao oblika pomoći Vladi RH u kreiranju sustava koji je usredotočen na korisnika, vođen ishodom i jednostavan za korisnike. Putem Programa za inovacije i učenje financirana su 34 inovativna projekta pružanja socijalnih usluga u zajednici koji pružaju neki oblik socijalne skrbi za 8.860 osoba. Odobreni programi su priprema za postupke daljnje deinstitucionalizacije u sustavu socijalne skrbi.

Opći cilj projekta Zajednički kroz život bio je povećati sposobnosti korisnika projekta za svakodnevni život u obitelji i lokalnoj zajednici, a specifični ciljevi bili su povećati praktična znanja i vještine osoba s intelektualnim teškoćama, smanjiti stupanj društvene izoliranosti i ovisnosti korisnika i njihovih obitelji o institucionalnim programima te povećati obuhvat i dostupnost postojećih oblika podrške u zajednici.

Korisnici projekta bili su osobe s intelektualnim i drugim teškoćama i oboljenjima, pretežito odrasle dobi, koji nisu uključeni u institucionalne oblike skrbi ili organizirano stanovanje, a žive u obitelji ili samostalno.

Skip to content