Rovinj: U kamenolomu Fantazija

Kamenolom Fantazija poznat je i pod nazivom Cave di Monfiorenzo. Nalazi se u blizini Rovinja, u predjelu Monfiorenzo i pravi je prirodni fenomen. Geološki je spomenik prirode od 1987. godine zbog činjenice da lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, zbog čega je jedan od najvažnijih i najzanimljivijih kamenoloma svijeta. Stijene iz ovog kamenoloma služe za znanstveno objašnjenje postanka sličnih stijena u svijetu, koje sadrže samo neke, s ne kao Fantazija sve dokaze i pokazatelje takvog tipa postanka.

Tijekom mezozoika Istra je bila dio jadranske karbonatne platforme gdje su se u plitkom i toplom moru taložile karbonatne stijene. Na prijelazu iz jure u kredu dolazi do globalnog snižavanja razine mora, isparavanja, stvaranja pukotina u talogu i do dolomitizacije vapnenca. Zbog vidljivih slojeva genetski različitih tipova dolomita s očuvanim detaljima teksture, kamenolom Fantazija je standard za sva ostala nalazišta stijena takvog tipa postanka.

Skip to content