Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici (2021 – 2023)

Samostalno smo provodili projekt Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici u razdoblju od 25.10.2021. do 25.10.2023.

Centar za inkluziju i podršku u zajednici samostalno je provodio projekt Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici“. Projekt se provodio u okviru trajno otvorenog poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije (UP.02.2.2.12).

Projekt se nadovezivao na pravo osoba s intelektualnim teškoćama na život u zajednici, pravo koje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava utvrđenim međunarodnim aktima te strateškim dokumentima EU (Europa 2020, Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom, Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. ‐ 2020) i RH (Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020., Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi … u RH 2011.-2016. (2018.) te Plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije 2018.-2020., Zakon o socijalnoj skrbi) koji ističu problem socijalne isključenosti osoba s invaliditetom. Među skupinom osoba s invaliditetom koja se nalazi u posebno nepovoljnom položaju nalaze se osobe s intelektualnim teškoćama, a najbitniji razlog je nedostupnost te nedovoljna razvijenost mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici.

Projekt se provodio u razdoblju od 25.10.2021. do 25.10.2023.

Svrha projekta bila je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije na području Istarske županije razvojem i širenjem socijalnih usluga cjelodnevnog boravka i organiziranog stanovanja u 5 lokalnih zajednica za 99 osoba s intelektualnim teškoćama, edukacijom osoblja i javnim djelovanjem.

Proračun projekta i iznos bespovratna sredstava bio je 7.992.664,68 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Kontakt podaci:
Centar za inkluziju i podršku u zajednici
HR – 52 100 Pula, Ujevićeva 1
www.centar-podrske.eu
usluge@centar-podrske.hr
kanal na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/centar.podrske.eu
095 242 55 56   voditelj projekta: Ozren Catela
095 242 55 55   financijski voditelj projekta: Marko Perkov

više informacija o fondovima EU:
www.strukturnifondovi.hr  
www.esf.hr

Skip to content