Želim se uključiti

Od 01.06.2011. provodimo projekt Želim se uključiti s ciljem povećanja kvalitete života i prevencije institucionalizacije odraslih osoba s intelektualnim teškoćama na području Istarske županije. Program sufinancira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi kroz pozive za Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge, a trenutno provodimo 4. trogodišnji ciklus navedenog programa.

Kroz ovo razdoblje partneri na projektu bili su centri za socijalnu skrb Pula, Poreč, Labin i Buje te gradovi Poreč, Pula i Labin. Zahvaljujući projektu organiziraju se različite radionice za korisnike i njima najdraža aktivnosti izleti, međusobne posjete i druženja.

U projekt uključuju se osobe s intelektualnim i višestrukim teškoćama oba spola koje žive u obiteljskom domu ili samostalno, nisu korisnici usluga skrbi izvan vlastite obitelji, a uključuju se u program neposredno nakon završetka odgojno-obrazovnog procesa, nakon višegodišnje izolacije, na temelju dosadašnjeg sudjelovanja u našim aktivnostima te prestankom smještaja u instituciji.

Potrebe za kretanjem, druženjem, stvaranjem, unapređenjem znanja i vještina, smislenim i aktivnim provođenjem slobodnog vremena pripadaju osnovnim potrebama svakog čovjeka, pa tako i osobe s intelektualnim teškoćama. Nažalost, na području Istarske županije još uvijek najveći broj odraslih osoba s intelektualnim teškoćama nema dostupne i primjerene dnevne sadržaje čime bivaju isključeni iz života lokalne zajednice. Zahvaljujući projektu organiziraju se različite radionice za korisnike i njima najdraža aktivnosti izleti, međusobne posjete i druženja.

S ciljem unapređenja kvalitete usluga, a kroz aktivnosti ovoga projekta, Centar za svoje osoblje, volontere i članove tijela upravljanja organizira kontinuirane edukacije i interne treninge, angažira vanjske edukatore te sudjelovanje na stručnim i drugim srodnim skupovima.


Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Hrvatska, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
https://mrosp.gov.hr/