Projekti koje trenutno provodimo

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici

Centar za inkluziju i podršku u zajednici samostalno provodi ovaj projekt sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u razdoblju od 25.10.2021. do 25.10.2023. čija je svrha pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem i širenjem socijalnih usluga cjelodnevnog boravka i organiziranog stanovanja. Više o projektu …


Želim se uključiti

Od 01.06.2011. provodimo projekt Želim se uključiti s ciljem povećanja kvalitete života i prevencije institucionalizacije odraslih osoba s intelektualnim teškoćama na području Istarske županije. Program sufinancira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi kroz pozive za Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge, a trenutno provodimo 4. trogodišnje ciklus. Kroz ovo razdoblje partneri na projektu bili su centri za socijalnu skrb Pula, Poreč, Labin i Buje te gradovi Poreč, Pula i Labin. Zahvaljujući projektu organiziraju se različite radionice za korisnike i njima najdraža aktivnosti izleti, međusobne posjete i druženja. Više o projektu …