Prijava povrede članskih obveza i odgovornosti

Prijava povrede članskih obveza i odgovornosti

Prijava povrede članskih obveza i odgovornosti

Prijava se podnosi i obrađuje temeljem Statuta, Pravilnika o stegovnoj odgovornosti članova udruge i Etičkog kodeksa Centra za inkluziju i podršku u zajednici.

Podaci dostavljeni popunjavanjem ove prijave dostavljaju se Povjereniku za stegovni postupak – stručnoj osobi Centra za inkluziju i podršku u zajednici i strogo su povjerljive.

I. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

II. PODACI O ČLANU KOJI JE POVRIJEDIO ČLANSKE OBVEZE I ODGOVORNOSTI TE PREDMETU PRIJAVE