Prijava sumnje na sukob interesa

Prijava sumnje na sukob interesa

Prijava se podnosi i obrađuje temeljem Statuta i Etičkog kodeksa Centra za inkluziju i podršku u zajednici.

Podaci dostavljeni popunjavanjem ove prijave dostavljaju se Povjereniku za sprječavanje sukoba interesa – stručnoj osobi Centra za inkluziju i podršku u zajednici i strogo su povjerljive.

I. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

II. PODACI O OSOBI U SUKOBU INTERESA I PREDMETU PRIJAVE

Skip to content