Poziv za zapošljavanje – rehabilitator

Trajno objavljen poziv - do popunjavanja radnog mjesta. Rad s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama - usluga poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja. Rad je na području Istarske županije te je potrebna vozačka dozvola B kategorije.

Poziv vrijedi od: 12.01.2024. – trajno otvoren do popunjavanja radnog mjesta

Radno mjesto: rehabilitator – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Pula i Istarska županija

Vrsta zaposlenja:

  • na određeno (do ispunjenja uvjeta za ugovaranje rada na neodređeno); novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
  • mogućnost zapošljavanja umirovljenika

Radno vrijeme i način rada: ovisno o kandidatu ugovara se puno radno vrijeme ili nepuno radno vrijeme, a sukladno dogovoru s posloprimcem rad može biti organiziran u jednoj ili dvije smjene, po potrebi rad je moguć vikendom i praznikom. Rad uključuje odlazak na teren na više lokacija u Puli te Istri (uz korištenje službenog vozila).

Smještaj: Nema smještaja

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Talijanski jezik, osnove

Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike (osnove korištenja računala u Windows okruženju) te osnove korištenja aplikacija na mobilnom telefonu.

Radno iskustvo: Poželjno je radno iskustvo u pružanju izvaninstitucijskih socijalnih usluga te radu s osobama s intelektualnim teškoćama

Ostale informacije: Rad s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama – usluga poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja. Rad je na području Pule i Istarske županije te je potrebna vozačka dozvola B kategorije i kandidat treba biti aktivan vozač/-ca.

Uz pisanu prijavu treba priložiti sljedeće dokumente (skenirano na adresu elektroničke pošte): molbu, životopis, domovnicu, dokaz o završenom obrazovanju, dokaz o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalni rad, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Poslodavac

Poslodavac: CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU U ZAJEDNICI

Kontakt: e-mailom: prijava@centar-podrske.hr

Skip to content