Osnaživanjem i podrškom do kvalitetnijeg života u zajednici (2009 – 2010)

Od 01.04.2009. do 31.03.2010. u Istarskoj županiji provodili smo projekt Osnaživanjem i podrškom do kvalitetnijeg života u zajednici financiranog od ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi sa ciljem provedbe mjera iz nacionalnih strategija, a projektom je pokrenuta i prva stambena zajednica za osobe s intelektualnim teškoćama u Istri.

Od 01.04.2009. do 31.03.2010. u Istarskoj županiji u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Pula provodili smo projekt Osnaživanjem i podrškom do kvalitetnijeg života u zajednici financiranog od ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi sa ciljem provedbe mjera iz nacionalnih strategija.

Opći cilj projekta bio je osnažiti korisnika projekta za svakodnevni život u obitelji i lokalnoj zajednici. Provedbom projektnih aktivnosti uspjelo se povećati sposobnosti korisnika za skrb o sebi kao i njihove sposobnosti za što neovisniji život u zajednici, povećati autonomiju i razvijati pozitivnu sliku o sebi, razvijati socijalizacijske vještine i poticati pozitivni model ponašanja te ublažavati postojeće razvojne smetnje i unaprijediti zdravlje.U svrhu ostvarivanja projektnog cilja udruga je pružala: uslugu edukacije u samostalnom stanovanju, uslugu kreativne terapije, uslugu psihološke podrške te uslugu mobilnog tima podrške.

Tijekom edukacije o samostalnom stanovanju korisnici projekta su imali prilike brinuti o svakom segmentu u domaćinstvu u kojem su živjeli, od pripreme hrane, održavanja čistoće stana, odlaska u trgovinu do osobne higijene. Svakodnevno usvajajući prakticirajući i ponavljajući usvojena nova znanja korisnicima su ona prešla u svakodnevne navike koje su izvršavali uredno.


Provedbom projekta realizirana je prva stambena zajednica u Istarskoj županiji te je ta vijest značajno utjecala na interes medija i javnosti o mogućnostima alternativnih oblika smještaja, tj. uslugama utemeljenim u zajednici. Glas Istre kao najutjecajniji dnevni list u Istarskoj županiji u tri je navrata cijelu stranicu posvetio ovom pitanju. Nadalje, naše dvije regionalne televizijske postaje emitirale su film nastao u našoj produkciji (o ovom projektu za sudjelovanje), dok je Nezavisna Istarska televizija organizirala i jednosatnu emisiju na temu “Deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama”, a u kojoj su gostovali predsjednik predstavnici projekta.

Roditelji korisnika projekta, ali i drugih osoba s intelektualnim teškoćama pokazali su znatan interes za ovakvim vrstama usluga i s izuzetnom srećom i neskrivenim emocijama reagirali na mogućnost da njihova djeca, kada to zatreba, imaju mogućnosti nastaviti živjeti u sredini u kojoj su odrasli i koju poznaju, u svom domu ili s grupom prijatelja. U skladu s navedenim deinstitucionalizirana je i jedna osoba koja je bila korisnik usluge smještaja u ustanovi za odrasle bolesne osobe s mentalnim oštećenjem te sada živi s obitelji u Puli.

Tijekom projekta uspostavljena je vrlo kvalitetna suradnja s Centrom za socijalnu skrb Pula, socijalni radnici upućivali su svoje korisnike kako bi svoje potrebe zadovoljili kroz ovaj projekt. Predstavnici Centra za socijalnu skrb Pula sudjelovali su s predstavnicima naše organizacije u javnim nastupima te smo zajednički predstavljali ciljeve i aktivnosti te mogućnost uključivanja u projekt. Na isti način na projektu surađivali smo Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Istre, organizacijom koja ima brojno članstvo i aktivnosti na području cijele Istarske županije.

Projekt je financiran od strane ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi iz nacionalnih sredstava u okviru Poziva za sudjelovanje udruga osoba s invaliditetom u provođenju projekata iz područja socijalne skrbi, čiji se sadržaj odnosi na provedbu mjera iz Nacionalnih strategija, planova i programa u znosu od 358.640,00 kn

Skip to content