Objava revizorskog uvida u godišnje financijske izvještaje Centra za 2023. godinu

Ovisno o prihodima u prethodnoj godini Centar je obvezan putem ovlaštenog revizora dati na uvid ili revidirati te javno objaviti godišnja financijska izvješća.

Temeljem pozitivnih propisa udruga koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod između 398.168,43 eura i 1.327.228,08 eura dužna je sukladno pravilima o reviziji financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, dati na uvid svoje financijske izvještaje.

Udruga koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad 1.327.228,08 eura dužna je sukladno pravilima o reviziji financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje.

Sukladno navedenom, objavljujemo redovito na vlastitim internetskim stranicama, do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.

Neovisno o navedenom, ukoliko u nekoj od godina nismo u zakonskoj obvezi objaviti izvještaje o obavljenoj reviziji ili revizijskom uvidu, onda na našim internetskim stranicama objavljujemo godišnje financijske izvještaje.

Skip to content