Proces deinstitucionalizacije ranjivih skupina istaknut je kao prioritet u svim strateškim dokumentima Republike Hrvatske. Navedeni proces, s kojim se započelo devedesetih godina prošlog stoljeća i koji se odnosio na određene korisničke skupine (djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, odrasle osobe s invaliditetom), rezultirao je provedbom niza aktivnosti koje su uključivale izmjene zakonodavnog okvira u svrhu razvoja širokog spektra usluga, a u konačnici i donošenjem Plana deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi 2011.-2016. (2018.). Planom deinstitucionalizacije su bili određeni ciljevi, kao i daljnje aktivnosti na tom području sa svrhom smanjenja ulazaka u institucije i povećanja izlazaka iz institucija u nove oblike skrbi (za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju te odrasle osobe s invaliditetom). U svrhu daljnje implementacije procesa, u lipnju 2014. godine usvojen je Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016., u kojem su kao prioritetne za proces deinstitucionalizacije istaknute 32 ustanove koje pružaju socijalne usluge za korisničke skupine definirane Planom deinstitucionalizacije. Dana 13. prosinca 2018. godine usvojen je Plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije 2018.-2020. godina, kojim su obuhvaćene i ostale ranjive skupine koje su kao ciljane skupine definirane ovom operacijom.

Proces deinstitucionalizacije je dugotrajan i složen proces koji ne znači samo „deinstitucionalizirati“ osobu u doslovnom smislu te riječi već osigurati sve pretpostavke potrebne za njezino uključivanje u život lokalne zajednice. Cjelovit proces deinstitucionalizacije je podijeljen u tri međusobno povezana usporedna procesa: (1) proces deinstitucionalizacije (izmještaja korisnika), (2) proces transformacije (smanjenje smještajnog kapaciteta ustanova) te (3) proces prevencije institucionalizacije (korisnika) i razvoj izvaninstitucionalnih usluga i službi podrške u zajednici.

U prethodnom razdoblju intenziviranje procesa izmještaja korisnika u jedan od predviđenih oblika skrbi (povratak u vlastitu obitelj, posvojenje, udomiteljstvo, organizirano stanovanje i samostalan život) te razvoj (novih) i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, nije rezultiralo smanjenjem broja korisnika smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji. Stoga, i dalje je razvidna potreba za smanjenjem broja korisnika smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji. Smanjenje broja osoba u institucijama zahtijeva zadovoljenje i drugih pretpostavki potrebnih za uključivanje pojedinca u život zajednice, poput dostupnosti zdravstvenih i obrazovnih usluga, mogućnosti zapošljavanja, promjena stavova javnosti, suradnje različitih tijela i slično.

Za razdoblje od 2018. do 2020. godine predviđen je nastavak procesa transformacije i deinstitucionalizacije te prevencije institucionalizacije, osiguravanje šireg obuhvata socijalnih usluga i razvoja novih usluga u skladu s planiranim prioritetima na lokalnoj razini u svrhu regionalno ravnomjernog pružanja usluga i osiguravanja dostupnosti usluga u zajednici. Pritom je ključna kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini te koordinacija i usklađivanje procesa razvoja mreže usluga svih pružatelja usluga. Ujedno, kroz širenje mreže pružatelja usluga, bolju dostupnost i kvalitetu izvaninstitucijskih socijalnih usluga osigurat će se preduvjeti za održiv proces deinstitucionalizacije, prevenciju institucionalizacije te u konačnici osiguravanja prava pojedinca na život u zajednici.

Više o procesu deinstitucionalizacije i transformacije:
https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/proces-transformacije-i-deinstitucionalizacije-12031/12031

Skip to content