Središnje obilježavanje Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama održano je u Spomen domu u Pazinu s glavnom temom Pravo na život u zajednici, a pored prezentacije inkluzivnih aktivnosti dodijeljeno je i posebno priznanje za aktivan doprinos uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u život zajednice Naš prijatelj gđi. Eni Modrušan.

Javne prezentacije inkluzivnih socijalnih usluga i aktivnosti udruga održane su tijekom svibnja 2018. u Buzetu, Poreču, Labinu, Umagu, Pazinu, Novigradu, Bujama i Rovinju. Također, dio programa obilježavanja bili su sportsko-zabavni program za osobe s intelektualnim teškoćama – 16. Susreti prijateljstva koji su se održali u Kotlima, a u Pazinu je održana i edukacija o menadžmentu volontera radi pripreme za provedbu aktivnosti inkluzivnog volontiranja.

Skip to content