Povijesni pregled poslovne suradnje s nadležnim ministarstvom


Centar za inkluziju i podršku u zajednici uputio je 24.10.2005. ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi, sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, zahtjev za pružanje usluge organiziranog stanovanja za odrasle pokretne osobe s intelektualnim teškoćama.

27.03.2006. primili smo odobrenje nadležnog ministarstva za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja za 20 osoba s intelektualnim teškoćama. Bila je to tek prva stepenica u postupku ugovaranja ove socijalne usluge.

U narednih godinu i pol Centar za inkluziju osigurao je stanove koje udovoljavaju zakonskim uvjetima za pružanje usluge organiziranog stanovanja te 24.09.2007. uputio zahtjev nadležnom ministarstvu za utvrđivanje uvjeta glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, a ministarstvo je 23.11.2007. imenovalo prvo povjerenstvo za utvrđivanje jesu li ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika propisani važećim Pravilnikom o uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji koju pruža vjerska zajednica i udruga te druga pravna osoba za najviše 20 korisnika. Naime, tadašnjim zakonom o socijalnoj skrbi ograničeno je svim pravnim osobama koje nisu osnovane kao ustanova pružanje socijalnih usluga za do 20 korisnika. Kasnijim odredbama spomenutog zakona ovo ograničenje više nije postojalo.

Povjerenstvo ministarstva izvršilo je očevid 13.05.2008. te zadužilo predsjednika da poduzme potrebne mjere radi otklanjanja nedostataka u pogledu nedostajuće dokumentacije i opreme, s rokom izvršenja od 3 mjeseca te uz očitovanje dostavi potrebne dokaze o učinjenom. Centar je izvršio potrebne radnje te 13.07.2008. uputio očitovanje nadležnom ministarstvu o otklonjenim nedostacima u pogledu dokumentacije i opreme, na što je isto izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalne usluge organiziranog stanovanja našoj organizaciji.

Nakon što su bili ispunjeni svi prethodni koraci Centar za inkluziju mogao je 01.09.2008. uputiti zahtjev nadležnom ministarstvu za sklapanje ugovora za financiranje usluga skrbi izvan vlastite obitelji u okviru organiziranog stanovanja.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (Darko Milinović) potpisao je 26.04.2010. Ugovor o međusobnim odnosima čime je Centar za inkluziju i podršku u zajednici postao prva organizacija u Istri koja je imala sve ispunjene uvijete i osiguran način financiranja usluge organiziranog stanovanja te ujedno i prvi pružatelj ove usluge u Istri, a tada i tek jedan od svega nekolicine pružatelja usluge u Republici Hrvatskoj.

Centar za inkluziju je 2011. godine ponovno pokrenuo postupak prema nadležnom ministarstvu za proširenje broja korisnika te je ishodovao odobrenje za pružanje usluge organiziranog stanovanja za još 40 korisnika, ali do danas isto nije ugovoreno, odnosno nisu osigurana sredstva za širenje broja korisnika ovih usluga.