Marušići: likovna radionica na otvorenome u parku skulptura

Povodom međunarodnog dana umjetnosti, naši članovi iz Buja sudjelovali su u likovnoj radionici na otvorenome u parku skulptura u Marušićima. Naselje Marušići potječe najvjerojatnije iz XVI. st. kad su ovo područje naseljavali Slaveni. Uz Dom kulture prostire se park Forma Viva, nastao 1980., zahvaljujući Međunarodnoj ljetnoj kiparskoj školi «Kornarija» koja je djelovala u napuštenom kamenolomu. Pored prekrasne prirode ovim aktivnostima pomažemo u prevladavanju stresa, savladavanju problema te povećanju osjećaja sigurnosti.

Skip to content