IN.promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada (2010 – 1011)

Od 04.12.2010. do 03.12.2011. u Istarskoj županiji provodili smo projekt IN.promo koji je sufinancirala EU iz Instrumenta predpristupne pomoći te Istarska županija. Partneri na projektu bili su nam Istarska županija, Grad Labin, Obrtnička komora Istarske županije te Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre.

Projekt IN.Promo proveden je od 04.12.2010. do 03.12.2011. godine u partnerstvu s Istarskom županijom, Gradom Labinom, Obrtničkom komorom Istarske županije te Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Istre. Projekt je financirala Europska unija u okviru Instrumenta predpristupne pomoći – IPA te Istarska županija.

Pravo na rad i zapošljavanje jedno je od temeljnih ljudskih prava, pa tako i temeljnih prava svake osobe s invaliditetom. Unutar skupine osoba s invaliditetom, posebno diskriminiranu skupinu čine osobe s intelektualnim teškoćama koje za uključivanje na tržište rada traže zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba na području: informiranja, obrazovanja, podrške u procesu aktivnog traženja posla, podrške na radu, socijalnog uključivanja kao i uključivanje svih bitnih subjekata za stvaranje održive mreže podrške njihovom zapošljavanju u lokalnoj zajednici.

Opći cilj projekta bio je povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama u Istarskoj županiji, a specifični ciljevi projekta bili su: povećati kompetencije 30 dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama za uključivanje na otvoreno tržište rada te promovirati i poticati zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama na otvorenom tržištu rada. Glavne aktivnosti projekta bile su: (1) trening za osobno osnaživanje i motiviranje za aktivno uključivanje na tržište rada, (2) radni centar i mobilni tim za radno uključivanje, (3) trening za stjecanje adekvatnih praktičnih znanja i vještina za potrebe zainteresiranih poslodavaca, (4) javna kampanja “Zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama – važnost, mogućnosti i podrška” te (5) pokretanje i početak rada lokalne mreže podrške za zapošljavanje.

Sredstva koja su potrebna za provedbu projekta iznose 96.123,50€ od čega je Europska unija osigurala 77.000,00€ kroz program dodjele bespovratnih sredstava – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada – IPA – IV. komponenta.

O Europskoj Uniji

Europsku Uniju čini 27 država članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska Unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica. Europska Komisija izvršno je tijelo Europske Unije. Za više informacija o Europskoj Uniji posjetiti internetske adrese:
www.europa.eu  www.delhrv.ec.europa.eu

Skip to content