iLearn – ICT based Learning and Social Network for People with Disabilities and Volunteers (2011 – 2013)

Od 01.11.2011. do 31.10.2013. provodili smo međunarodni projekt iLearn sufinanciran iz EU – LifeLong Learning Programme u podrčju ICT, a čiji je konzorcij bio sastavljen od 9 partnera iz 7 država.

Learn je projekt bio sufinanciran od strane Europske komisije u okviru Programa za cjeloživotno učenje sa ciljem poticanja socijalne uključenosti, cjeloživotnog učenja i volonterskog rada. Projekt iLearn želio je ponuditi priliku za učenje, dijeljenje iskustva i povezivanje – osobe sa invaliditetom, roditelje ili staratelje, volontere i lokalne vlasti.

iLearn je bio usmjeren:
– osobama sa invaliditetom: s ciljem olkšavanja njihove socijalnu uključenost koristeći dostupne alate i IKT za učenje i umrežavanje
– roditeljima i njegovateljima: pružiti im IKT rješenja za dobivanje informacija i razmjenu iskustava
– volonterima: ponuditi im priliku da uče o specifičnostima invaliditetom i za umrežavanje
– lokalnim vlastima i kreatorima politike: pružiti im priliku za pridobivanje znanja iz različitih zemalja i prakse.

Na temelju rezultata iz analize potreba, iLearn partneri razvijaju mrežne usluge, dostupne informacijske i komunikacijske alate, posebne nastavne materijale i mrežne mogućnosti adresiranja ove ciljne skupine.

Projektom koji traje 2 godine od 01.11.2011. do 31.10.2013. upravlja konzorcij 9 organizacija sa sjedištem u 7 europskih zemalja: Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Italija, Španjolska, Slovenija (koordinator – Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje) i Švedska. Ukupan ugovoreni proračun projekta iznosio je 443,835 € od čega se 332,872 € odnosi na sredstva EU.

Facebook

Skip to content