IDEAL – Vprašalnik za osebe, ki podpirajo osebe z motnjami v duševnem razvoju

IDEAL – Vprašalnik

IDEAL – Vprašalnik

  • Osnovni podatki
  • Uporaba digitalnih naprav
  • Uporaba digitalnih storitev in aplikacij
  • Vaše mnenje in izkušnje

1. Osnovni podatki o osebah, ki jih podpirate (s katerimi delate, opravljate prostovoljno delo ali jim pomagate na kakršenkoli drugi način).

1. 1. Ali delate z osebami z motnjami v duševnem razvoju?
1. 2. S katero vrsto / skupino oseb z motnjami v duševnem razvoju pretežno delate?*
1.3. Ali imajo osebe sa katerimi delate še druge motnje poleg motenj v duševnem razvoju?

Ta vprašalnik je del projekta IDEAL (Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities) s katerim želimo usposobiti osebje in prostovoljce v nevladnih organizacijah, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju za uporabo digitalnih tehnologij , ki jih bodo oseba s posebnimi potrebami uporabljale v vsakdanjem življenju za izboljšanja kakovosti njihovega življenja in vključevanja v skupnost.

Prijavitelj projekta (koordinator) je Centar za inkluziju i podršku u zajednici, projektna partnerja sta Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama ter IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij iz Velenja, Slovenija. Trajanje projekta je 12 mesecev izvaja pa se v okvirju, Razpisu za leto 2021. program Erasmus+ Ključna aktivnost 2 – Mala partnerstva (KA210) za područje izobraževanja odraslih na osnovi Pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt z več uporabniki v okvirju programa ERASMUS+ z Agencijo za mobilnost i programe Europske unije.

Več na: www.mobilnost.hr