IDEAL – prijava za edukaciju / prijava na izobraževanje / do 10.11.2022.

Pozivamo Vas da se prijavite na pilotsku edukaciju projekta IDEAL vezanu uz učenje korištenja digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu osoba s intelektualnim teškoćama. / Vabimo Vas da se prijavite na pilotsko izobraževanje projekta IDEAL ki je povezano s poučevanjem uporabe digitalnih tehnologij v vsakdnevnem življenju oseb z duševnimi motnjami v razvoju.

IDEAL – prijava za edukaciju / prijava na izobraževanje

IDEAL – prijava za edukaciju / prijava na izobraževanje

  • Uvjeti sudjelovanja / Pogoji za sudelovanje
  • Osobni podaci / Osebni podatki

Uvjeti sudjelovanja na pilotskoj edukaciji projekta IDEAL / Pogoji za sudelovanje v pilotskem izobraževanju projekta IDEAL:


1. 1. Pružate li podršku osobama s intelektualnim teškoćama / Ali pomagate osebam z motnjami v duševnem razvoju?
1. 2. Aktivni ste u organizaciji civilnoga društva / Ali ste aktivni v organizaciji civilne družbe?

Ova objava dio je projekta IDEAL (Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities) kojim želimo osposobiti osoblje i volontere nevladinih organizacija koje pružaju podršku osobama s intelektualnim teškoćama za korištenje digitalnih tehnologija koje će osobe s invaliditetom koristiti u svakodnevnom životu radi povećanja njihove kvalitete života i njihovog uključivanja u zajednicu. Projekt je sufinancirala Europska unija s ukupno odobrenim iznosom sredstava od 60.000 €

Prijavitelj projekta (koordinator) je Centar za inkluziju i podršku u zajednici, a projektni partneri su Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama te IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij iz Velenja, Slovenija. Trajanje projekta je 12 mjeseci s početkom od 01.03.2021, a provodi se u okviru Poziva na dostavu prijedloga za 2021. godinu za program Erasums+ – Ključna aktivnost 2 – Mala partnerstva (KA210) za područje obrazovanja odraslih, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt s više korisnika u okviru programa ERASUM+ s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije.

Više na: www.mobilnost.hr