Grad Pula nam je na korištenje dodijelio kuću s okućnicom

Grad Pula dodijelio je Centru za inkluziju i podršku u zajednici dvije nekretnine u Coattovoj ulici 18 na korištenje na neodređeno vrijeme bez naknade za potrebe organiziranog stanovanja. Objekt se sastoji od samostojeće kuće, koja se sastoji od jednog stana površine 34 četvorna metra i dvorišta površine 144 četvornih metara.

Centar za inkluziju već duže vrijeme traži odgovarajuću kuću ili stan za pružanje usluge organiziranog stanovanja na području Pule budući da ima potrebu i zahtjeve za prijem novih korisnika, a u našim stanovima već živi 21 osoba s intelektualnim teškoćama te prostora za prijem novih korisnika u njih više nema. Stoga, naša se organizacija obratila Gradu Puli sa molbom da davanje na korištenje nekretnine u vlasništvu Grada, a za potrebe organiziranog stanovanja te nam je Grad i dodijelio nekretninu u Puli u Coattovoj ulici koja se sastoji od dvije katastarske čestice, a iste predstavljaju jednu cjelinu, odnosno prizemnu samostojeću kuću i njenu okućnicu. Obzirom na svrhu djelovanja naše organizacije te sukladno pozitivnim propisima nekretnina je dana na korištenje bez naknade i na neodređeno vrijeme.

Centar je ušao u posjed nekretnine početkom ovoga mjeseca te je započeo sa poslovima čišćenja okoliša i unutrašnjosti od dotrajalih stvari poput starog i neupotrebljivog namještaja, uređaja, odječe i obuće te drugih stvari prethodnih korisnika nekretnine. Sama nekretnina je trenutno u neupotrebljivom stanju i stoga u cijelosti neuvjetna za korištenje, stoga, potrebna je sanacija fasade, zamjena sve stolarije te kompletna sanacija unutrašnjosti kuće koja uključuje podove, strop i zidove, dovodne i odvodne instalacije, elektroinstalacije, ugradnju klima uređaja i opremanje potrebnom opremom i stvarima sukladno uvjetima za pružanje usluga.

Skip to content