Pula: Posjet predsjednice udruge Združenie na lica so cerebralna paraliza iz Velesa, R. Makedonija

Danas nam je u posjeti bila Daliborka Zlateva, predsjednica Združenie na lica so cerebralna paraliza iz Velesa, R. Makedonija. Udruženje je to koje je započelo sa sličnim aktivnostima kao i naš Centar prije 16 godina.

Bila je ovo prilika za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustva te dogovor za buduću suradnju. Vjerujemo da ćemo uskoro imati i mogućnost za uzvratni posjet.

Skip to content