Zajednički kroz život (2007 – 2009)

Od 18.10.2007. do 30.09.2009. u Istarskoj županiji provodili smo projekt Zajednički kroz život kao dijela Projekta reforme socijalne skrbi financiranog kroz zajam Svjetske banke Vladi RH. Partneri na projektu bio je Centar za socijalnu skrb Pula.

Osnaživanjem i podrškom do kvalitetnijeg života u zajednici (2009 – 2010)

Od 01.04.2009. do 31.03.2010. u Istarskoj županiji provodili smo projekt Osnaživanjem i podrškom do kvalitetnijeg života u zajednici financiranog od ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi sa ciljem provedbe mjera iz nacionalnih strategija, a projektom je pokrenuta i prva stambena zajednica za osobe s intelektualnim teškoćama u Istri.
Skip to content