Antenal: Posjetili smo ušće rijeke Mirne

Sa svojih pedesetak kilometara toka, Mirna je najduža istarska rijeka. Mirna izvire podno Huma na Buzeštini, podno Ćićarije, te prolazi kroz selo Kotli. Izvorišni dio kao i daljnji kanjonski dio ujedno su i najljepši dio riječnog toka. U svom dolinskom dijelu od Istarskih toplica do Ponte Portona, kraj Novigrada, tok je većim dijelom reguliran budući da učestale poplave nisu dopuštale bavljenje poljoprivredom.

Ušće Mirne je posebni ornitološki rezervat i obiluje bogatom florom i faunom s više stotina ptica, brojnim vodozemcima, gmazovima i sisavcima od kojih su brojni zakonom zaštićeni. Ta je lokacija važna za seobu, prezimljavanje i gniježđenje ptica vodenih staništa.

Skip to content